Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2019-2020 Güz Yarıyılı Çift Anadal- Yandal Başvuru Duyurusu

2019-2020 Güz Yarıyılı'nda ekte yer alan başvuru duyurusunda belirtilmiş bölümlere çift anadal ve yandal öğrenci başvuruları alınacaktır.  3. veya 5. yarıyıla geçecek, başarısız dersi bulunmayan, akademik genel not ortalaması çift anadal için en az 2.72/4.00, yandal için en az 2.50/4.00 olan ve başvuru duyurusunda belirtilmiş programlara kabul edilecek bölümlerde okuyan öğrencilerimiz çift anadal ve andal başvurusu yapabilirler. Başvurular kontenjan dahilinde değerlendirilecektir. Açılan programlar, başvuru şartları, başvuru belgeleri ve çift anadal-yandal eğitim koşulları gibi hususlarla ilgili ayrıntılı bilgi için ekte yer alan duyuruyu dikkatle inceleyiniz.