Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Çift Anadal/Yandal Başvuru Sonuçları

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Çift Anadal/Yandal Başvuru Sonuçları ekte sunulmaktadır. Programa hak kazanan öğrencilerin 15-16 Eylül 2020 tarihleri arasında şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Rektörlük), hak kazandıkları bölüm ile çift anadal/yandal programı yapmayı kabul ettiklerine dair dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.