Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yeni Sayısı

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin yeni sayısı (Cilt:11, Sayı:4) yayınlanmıştır. Yeni sayımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksarayiibd/issue/51623