Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ASÜ İİBF DERGİSİ Temmuz Özel Sayısı