Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fakültemiz İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri için Duyuru (Güncel)

2019-2020 Bahar Yarıyılında ders programlarında bulunan ve isteğe bağlı staj için açılmış olan ‘Staj Uygulaması’ dersini alıp, 6. Yarıyıldan sonraki yaz döneminde kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için asgari Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları (AGNO) ilgili bölüm başkanlıkları tarafından aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

İşletme Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri için: 2,50/4.00
Maliye Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri için: 2,80/4.00
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri için: 3.00/4.00
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri için: 3.00/4.00 

 Asgari AGNO ve üstü not ortalamasına sahip olan ilgili bölüm öğrencileri "Staj Uygulaması" dersini seçebilecektir. 
 
28.01.2020 tarihinde fakülte web sayfasında yapılan duyuruda "Staj Uygulaması" dersinin seçiminde izlenecek adımlara  dikkat ediniz.