Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fakültemizi Yeni Kazanan Öğrencilerimiz İçin Duyuru

Sevgili Öğrencilerimiz, 

 

Üniversitemizde 2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır. Öğrencilerimiz, yönetmelik, diğer mevzuatlara ve her yıl Senato tarafından belirlenen akademik takvimdeki esaslara uymak, öğrencilik sürecinin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadırlar. 


Bu kapsamda yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız derse kayıt, derse devam, başvurular, sınavlar ve benzeri konuları içeren “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretime İlişkin Bilgiler” isimli ekte yer alan dosyayı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın https://ogris.aksaray.edu.tr/2020-2021-egitim-ogretim-yili-yeni-kazanan-ogrencilerimiz-hakkinda-duyuru linkinde yer alan duyuruyu inceleyebilirsiniz.