Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Konferans:“Türkiye'de Devlet İç Borçlanma İşlemleri” Konuşmacı: Emre KÖKER (CFA), Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Finansman Yönetimi Daire Başkanı

KONFERANS:“TÜRKİYE’DE DEVLET İÇ BORÇLANMA İŞLEMLERİ”

Konuşmacı: Emre KÖKER (CFA), Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Finansman Yönetimi Daire Başkanı

 

Aksaray Üniversitesi, İİBF Maliye bölümü olarak Kariyer Geliştirme ve Mezunlarla İletişim Komisyonu ve Maliye Topluluğu faaliyetleri kapsamında düzenlenen konferansa, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Finansman Yönetimi Daire Başkanı Sayın Emre KÖKER (CFA) konuşmacı olarak katılmıştır.

Sayın Emre KÖKER (CFA), 2001 yılında Orta  Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra bir yıl Pricewaterhouse Coopers (PwC) Türkiye denetim biriminde çalıştı. 2002 yılında göreve başladığı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yurtiçi piyasalarda yapılan borçlanma işlemlerinin yürütüldüğü İç Finansman Yönetimi Dairesi’nde 2014 yılı Kasım ayından itibaren Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Konferansta Sayın Emre KÖKER (CFA) tarafından “Bütçe/Nakit Dengesi, Borç Yönetimi Mevzuatı, Borç Stoku İstatistikleri, Tahvil İhraçları, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), DİBS İhraç Yöntemleri, İhale Süreci ve Teklifleri, Kira Sertifikaları, Piyasa Yapıcılığı” gibi konularla ilgili detaylı bilgiler verilmiştir.

Konuşma sonrasında soru cevap kısmında öğrenci ve akademisyenlerin sorularını cevaplayan Sayın Emre KÖKER (CFA), öğrencileri staj olanakları ve mezuniyet sonrası iş imkânları hakkında da bilgilendirmiştir.