Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Staj Uygulama Dersi Hakkında Duyuru

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar döneminde  3. Sınıf öğrencilerinden ‘Staj Uygulaması’ Dersini almak isteyen ve Bölümler tarafından belirlenen Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kriterini sağlayan öğrenciler için ders seçiminde izlenecek adımlar: 

  1. Öğrenciler Staj Uygulaması dersini alma isteklerini ve AGNO’larını belirten dilekçelerini ilgili Bölüm Sekreterliğine 13-18 Şubat 2020 tarihleri arasında teslim edeceklerdir.
    (Dilekçe formatı bölüm sekreterliklerinden temin edebilirler)

  2. 3. Sınıf Danışmanları bölüme gelen dilekçeleri 19-21 Şubat tarihleri arasında değerlendirmeye alarak, öğrencilerin dilekçelerinde belirttiği AGNO’ların doğruluğunu teyit ederek, Staj Uygulaması dersini öğrencilerin üzerine yükleyeceklerdir.

  3. Öğrenciler bölümlerinde almaları gereken müfredat dahilindeki seçmeli dersleri alıp, Staj Uygulaması dersini de AKTS limitleri dahilinde üzerlerine yükleyeceklerdir.