Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Staj Uygulaması Dersi ile İlgili Duyuru


Sevgili Öğrenciler,

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılında (6. Yarıyıl) ‘Staj Uygulaması’ dersini seçen öğrencilerimiz, Fakültemiz web sayfasında  yer alan ‘Staj’ başlıklı  menüden http://iibf.aksaray.edu.tr/staj  staj ile ilgili tüm bilgi ve belgelere ulaşabilirler.

 

Staj sürecinde izlenecek adımlar ve önemli tarihler hakkında 'Staj Adımları ve Önemli Tarihler' isimli dokümana da aynı menü içerisinden ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler, staj süreci veya staj çalışmalarının içeriği ile ilgili soruları için ‘Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi’ni inceleyip gerekli olduğu durumlarda Bölüm Staj Komisyonuna başvurmalıdırlar.