Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tek Ders Sınavı ile İlgili Duyuru

2019-2020 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle yapılacak olan “Tek Ders Sınavı” başvurularını 08 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar danışman öğretim elemanlarınıza yapabilirsiniz. Öğrenciler Tek Ders Sınavına başvuru için, fakültemiz web sayfasında Bilgi-Belge kısmında bulunan “Tek Ders Sınavı Başvuru Formu”nu doldurduktan sonra imzalayıp danışman öğretim elamanına gönderecektir.


Başvurular kontrol edildikten sonra Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı sonrası fakültemiz web sayfasında yayınlanan tek ders sınavına ait sonuçlar neticesinde, 09 Temmuz 2020 tarihindetek ders sınavları yapılacaktır.


Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karara istinaden Tek Ders Sınavı uzaktan öğretim yöntemiyle (ödev, proje, vs.) yapılacaktır.