Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tek Ders Sınavı ile İlgili Duyuru

Yaz okuluna giden öğrencilerin tek ders sınavları için başvurular 25 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar danışman öğretim elemanlarına yapılacaktır. Öğrenciler Tek Ders Sınavına başvuru için, fakültemiz web sayfasında Bilgi-Belge kısmında bulunan “Tek Ders Sınavı Başvuru Formu”nu doldurduktan sonra imzalayıp danışman öğretim elamanına gönderecektir.


Tek ders sınavları 29 Eylül 2020 Salı günü ödev vb. yoluyla yapılacak olup sınava ilişkin dersin öğretim elemanı ile (kurumsal e-posta/Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden) mutlaka iletişim kurulmalıdır.