Dekanın Mesajı

Dekan’ın Mesajı

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak öğrencilerimizi çok yönlü ve nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlamayı, araştırma faaliyetlerimizle bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı, bilgiyi ekonomik, sosyal, siyasal ve düşünsel gelişmeleri analiz edecek, yorumlayacak hatta etkileyecek şekilde kullanmayı ve yerel sorunlara çözüm geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bünyesindeki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat ve Maliye Bölümleri ile disiplinler-arası bir anlayışla eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerini lisans ve lisansüstü düzeyde sürdüren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; öğrencilerine sadece çalışma hayatında kendilerine yer bulmalarını sağlayacak mesleki donanım kazandırmayı değil, bunun yanında onları iyi insan ve iyi yurttaş olarak yetiştirmeyi de kendisine şiar edinmektedir.

Ülkemizin terör örgütlerinin ve küresel güçlerin hedefinde olması ve buna karşı yıllardır verdiğimiz mücadele ve en son olarak 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimi ve buna karşı milletçe verdiğimiz refleks; sadece üniversitelerimizin değil, kamusal eğitim sistemimizin bir bütün olarak iyi insan ve iyi yurttaş yetiştirmedeki rolünün önemini ve bunun gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Özgür bir ortamda müreffeh bir yaşam sürmek şüphesiz her bireyin temel hakkıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, içeride toplumsal-siyasal birlik ve istikrarını, dışarıya karşı da milli güvenliğini sağlamış güçlü bir devlet var olmadıkça bunun gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu yüzden öğrencilerimize müreffeh bir yaşam sürmeleri için çalışma yaşamına katılmalarını sağlayacak donanımın yanı sıra, hem hak ve özgürlük bilinci, hem de toplumsal birlik/istikrar ve milli güvenliğin sağlanması için yurttaş olarak üzerlerine düşen ödev ve sorumluluk bilincini kazandırmayı amaçlamaktayız.

Bu bağlamda; kendi çıkarını her koşulda her şeyin üstünde gören, kişisel başarı için her şeyi mubah sayan, başkalarını ve içerisinde yaşadığı toplumu düşünmeyen, bencil “rasyonel” bireyler ya da aklını kullanmadan başkalarının peşinden körü körüne koşan insanlar yerine; aklını kullanan ve vicdanıyla dengeleyen, merhametli, adalet duygusuna sahip, hoşgörülü, kamu yararını bireysel çıkarın üstünde tutan, kamusal sorumluluk alabilen, diğer yurttaşlarla dayanışma ve işbirliğine hazır yurttaş-bireyler yetiştirme gayretinde olmamız gerektiğine inanıyorum.

Gerek Fakülte Yönetimi olarak bizlerin ve öğretim elemanlarımızın gerekse öğrencilerimizin; iyi insan, iyi yurttaş ve (kendi ayakları üzerinde durup çalışma hayatına katkıda bulunan) üretken birey olma ve bu anlayışla gelecek nesilleri yetiştirme konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum.

Bu vesileyle geleceğinizle ilgili olarak önemli bir karar verme, üniversite/bölüm/program tercihi yapma aşamasında olan siz gençleri Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini daha yakından tanımaya davet ediyorum.

Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.

 

 

                                                                                                                                                                                             Prof. Dr. Nafiz TOK

                                                                                                                                                                                            Dekan