Dekanlık

Dekan Prof. Dr. Nafiz TOK

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gülin TABAKAN

Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sinan METE