Dekanlık

Dekan Prof. Dr. Nafiz TOK

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gülin TABAKAN