Fakülte Kurulu

Prof. Dr.

Nafiz TOK

(0382) 288 2401

İşletme Bölüm Başkanı

Doç. Dr.

Hakan ALTIN

(0382) 288 2448

İktisat Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

İbrahim BAKIRTAŞ

 (0382) 288 2920

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr.

Ziya ABBAS

 (0382) 288 2441

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

Nafiz TOK

 (0382) 288 2436

Maliye Bölüm Başkanı

Doç. Dr.

Gülin TABAKAN

 (0382) 288 2452

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı

Doç. Dr.

 Hülya BAKIRTAŞ

 (0382) 288 2472

Seçilmiş Üye

Prof. Dr.

Nafiz TOK (0382) 288 2401

Prof. Dr. 

Yusuf ŞAHİN

(0382) 288 2916

Prof. Dr. 

İbrahim BAKIRTAŞ

(0382) 288 2920

Doç. Dr.

Hakan ALTIN

 (0382) 288 2448

Yrd. Doç. Dr.

Oktay ALKUŞ

 (0382) 288 2430

Raportör

Fakülte Sekreteri

Abdulkadir SÖZCÜ

 (0382) 288 2402