Fakülte Kurulu

Başkan

Prof. Dr.

Nafiz TOK

(0382) 288 2401

İşletme Bölüm Başkanı

Doç. Dr.

Hakan ALTIN

(0382) 288 2415

İktisat Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

İbrahim BAKIRTAŞ

 (0382) 288 2442

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet ÖZTÜRK

 (0382) 288 2493

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

Nafiz TOK

 (0382) 288 2401

Maliye Bölüm Başkanı

Doç. Dr.

Gülin TABAKAN

 (0382) 288 2404

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

 Zeliha SEÇKİN

 (0382) 288 2498

Seçilmiş Üye

Prof. Dr.

Nafiz TOK

(0382) 288 2401

Prof. Dr. 

Yusuf ŞAHİN

(0382) 288 2463

Prof. Dr. 

İbrahim BAKIRTAŞ

(0382) 288 2442

Doç. Dr.

Hakan ALTIN

 (0382) 288 2415

Doç. Dr.

Hülya BAKIRTAŞ

(0382) 288 2472

Dr. Öğr. Üyesi

Oktay ALKUŞ

 (0382) 288 2468

Raportör

Fakülte Sekreteri

Abdulkadir SÖZCÜ

 (0382) 288 2402