YAZ OKULUNDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Yaz okulundan ders alacak öğrenciler aşağıdaki üniversitelerden ders alabilir.

1.İstanbul Teknik Üniversitesi

2.Akdeniz Üniversitesi

3.Çukurova Üniversitesi

4.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

5.Atatürk Üniversitesi

6.İnönü Üniversitesi

7.Erciyes Üniversitesi

8.Ondokuz Mayıs Üniversitesi

9.Osman Gazi Üniversitesi

10.Dokuz Eylül Üniversitesi

11.Marmara Üniversitesi

12.İstanbul Üniversitesi

13.Sakarya Üniversitesi

14.Hacettepe Üniversitesi

 

Yaz okulundan ders alacak öğrencilerin dikkat edeceği hususlar;

 

Dikkat Edilecek Hususlar:

1.Öğrenciler yaz okulunda hangi üniversiteden almak istedikleri dersleri belirten dilekçe ile bağlı oldukları Bölüm Başkanlıklarına başvuracaklardır.

2.Bölüm Başkanlıkları öğrencilerin taleplerini uygun gördüğü takdirde Bölüm Kurul Kararı alarak Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlık/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine göndereceklerdir.

3.İlgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürlükleri yaz okulundan ders almaları uygun görülen öğrencilere ait Yönetim Kurul Kararlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndereceklerdir.