Yaz Okulundan Ders Alınabilecek Üniversiteler

Öğrencilerimizden gelen yaz okulundan ders alınabilecek üniversitelerin sayısının arttırılması talepleri değerlendirilerek yeniden belirlenmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitelerinden aldıkları yaz okulu derslerinin, ders içeriği ve AKTS kredi denkliğinin sağlanması şartı ile üniversitemiz tarafından kabul edilmesine,

Üniversite öğrencilerinin yukarda adı geçen üniversitelerden yaz okulunda üst yarıyılla rda dahil en fazla 3 ders almalarına, 

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.