Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü Derslik Değişimi ile İlgili Duyuru

Uluslararası İlişkiler Bölümü ders programında derslikleriyle alakalı bir değişiklik uygun görülmüş olup, yeni derslikler ders programına eklenmiştir. Ders Programının güncel haline Fakülte sayfasından ulaşabilirsiniz.