Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
“Vergi Haftası”---“Kahveyle Hatrın, Verginle Katkın Olsun”


“Vergi Haftası”--- “Kahveyle Hatrın, Verginle Katkın Olsun”

Üniversitemizde vergi haftası etkinlikleri kapsamında, vergi bilincinin arttırılması amacıyla konferans düzenlendi.

Fakültemiz konferans salonunda düzenlenen ve Gelir Uzmanı Enes Öztürk ile Fakültemiz Maliye Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Orçun Avcı’nın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz, Aksaray Defterdarı Uğur Arslan, Fakültemiz Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Gülin Tabakan ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yazan, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansta  Gelir Uzmanı Enes ÖztürkVergi, vergi çeşitleri, mükellef, Gelir İdaresi Başkanlığının teşkilatlanması’ gibi konular hakkında bilgiler vererek, verginin, kamu harcamalarını finanse etmek, ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemek için mükelleflerden alınan para anlamına geldiğini belirtti. Tüm vergi kanunlarının dayanağının, Anayasa’nın 73’üncü maddesi olduğuna da dikkat çeken Öztürk, “Mükellef ise vergi kanunlarına göre kendisine borç yüklenilen gerçek ve tüzel kişilerdir. Vergiler, harcamalar üzerinden alınanlar, gelir üzerinden alınanlar ve servet üzerinden alınanlar şeklinde üç başlık altında toplanır...” dedi.


Etkinliğin ikinci bölümünde Maliye Bölümü Öğretim Elemanımız Dr. Orçun Avcı, “Mükellef Hakları Konusunda Yabancı Ülke Uygulamalarına İlişkin Örnekler” başlıklı bir sunum yaptı.