Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yaz Okulu Başvuru Sonuçları (28 Temmuz - 6 Ağustos)

2020 Yaz Okulu için 28 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında yapılan başvurular değerlendirilmiş ve bölümlerin Yaz Okulu Komisyon kararları ve  Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı sonucunda Yaz Okulundan ders alması uygun bulunan öğrencilerin listesi ekte sunulmuştur.