Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri Araştırma Görevlisi Alımları Nihai Değerlendirme Sonuçları

Fakültemiz Maliye ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri araştırma görevlisi alımlarına ilişkin nihai değerlendirme sonuçları ile atamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ekte sunulmaktadır.

 

Atamaya hak kazanmış adayların; Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’na ekte belirtilen belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri ile birlikte (aslının gösterilmesi halinde, belgelerin fotokopisi çekilerek ilgili memur tarafından da onaylanabilir) 25 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

İİBF DEKANLIK