Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Staj Uygulama Dersi Hakkında Duyuru

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar döneminde 3. sınıf öğrencilerinden ‘Staj Uygulaması’ dersini almak isteyen ve Bölümler tarafından belirlenen Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kriterini sağlayan öğrenciler için ders seçiminde izlenecek adımlar: 

1. Öğrenciler Staj Uygulaması dersini alma isteklerini ve AGNO’larını belirten dilekçelerini ilgili Bölüm Sekreterliğine  19.02.2024-23.02.2024 tarihleri arasında teslim edeceklerdir.(Dilekçe formatı ekte yer almaktadır)

2. 3. Sınıf Danışmanları bölüme gelen dilekçeleri 26.02.2024-01.03.2024 tarihleri arasında değerlendirmeye alarak, öğrencilerin dilekçelerinde belirttiği AGNO’ların doğruluğunu teyit ederek, Staj Uygulaması dersini öğrencilerin üzerine yükleyeceklerdir.

3. Öğrenciler bölümlerinde almaları gereken müfredat dahilindeki seçmeli dersleri alıp, Staj Uygulaması dersini de AKTS limitleri dahilinde üzerlerine yükleyeceklerdir. 

 

Staj Uygulama Dersi Hakkında Duyuru

Staj dersinin öğrenci üzerine danışmanlar tarafından yüklenmesi Dilekcesi.doc