Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Üniversitemiz Senatosu'nun 12.06.2024 tarih ve 12/05 sayılı Senato Kurul Kararı- Yaz Okulu

"2023-2024 eğitim öğretim yılı yaz dönemine mahsus olmak üzere Üniversitemiz öğrencilerinin 2023-2024 yaz okulunda ders içeriği ve AKTS kredi denkliğinin sağlanması şartıyla sadece Devlet Üniversiteleri'nden üst yarıyıllar da dahil en fazla 3 (üç) ders almaları, yaz okulundan alınacak derslerin yüz yüze alınması ve üst sınıflardan ders almak isteyen öğrencilerin genel not ortalamalarının 3.50 olması" kararlaştırılmıştır.