Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uzaktan Eğitim Sistemi Danışmanları

Sevgili Öğrencilerimiz,

Eğitim ve Öğretim ile ilgili soru ve sorunlarınızda öğrencisi olduğunuz bölüm (sınıf) akademik danışmanınızdan, uzaktan eğitim ile ilgili sorunlarınızda bölümünüz ve fakültemiz uzaktan eğitim sistemi sorumlularından aşağıdaki telefon ve e-mailler aracılığı ile bilgi alabilirsiniz.

Maliye Bölümü Sınıf Danışmanları ve Uzaktan Eğitim Sistemi Sorumluları

Bölüm/Sınıf

Adı/Soyadı

Telefon

e-mail

Bölüm Uzaktan Eğitim Sorumlusu

Araş.Gör. Hüseyin DİRİCAN

0 382 288 2503

huseyindirican@aksaray.edu.tr

Maliye 1. Sınıf Danışmanı

Araş.Gör. Büşra YILMAZ

0 382 288 2482

busrayilmaz@aksaray.edu.tr

Maliye 2. Sınıf Danışmanı

Araş.Gör. Hüseyin DİRİCAN

0 382 288 2503

huseyindirican@aksaray.edu.tr

Maliye 3. Sınıf Danışmanı

Araş.Gör. Büşra YILMAZ

0 382 288 2482

busrayilmaz@aksaray.edu.tr

Maliye 4. Sınıf Danışmanı

Araş.Gör. Hüseyin DİRİCAN

0 382 288 2503

huseyindirican@aksaray.edu.tr

2015 ve öncesi girişliler

Öğr.Gör. Cemil ALTUN

0 382 288 2488

cemilaltun@aksaray.edu.tr

2016 girişliler

Öğr.Gör. M. Kemal BÖGE

0 388 288 2483

mustafakemalboge@aksaray.edu.tr

 

İktisat Bölümü Sınıf Danışmanları ve Uzaktan Eğitim Sistemi Sorumluları

Bölüm/Sınıf

Adı/Soyadı

Telefon

e-mail

Bölüm Uzaktan Eğitim Sorumlusu

Arş. Gör. Engin Can OZAN

0 382 288 2458

engincanozan@aksaray.edu.tr

İktisat 1. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Süleyman KOÇ

0 382 288 2457

suleymankoc@aksaray.edu.tr

İktisat 2. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Cuma DEMİRTAŞ

0 382 288 2454

cumademirtas@aksaray.edu.tr

İktisat 3. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Merve AY

0 382 288 2455

mervekaya@aksaray.edu.tr

İktisat 4. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Engin Can OZAN

0 382 288 2458

engincanozan@aksaray.edu.tr

2016 ve öncesi girişliler

Arş. Gör. Servet KIZILTAŞ

0 382 288 2458

servetkiziltas@aksaray.edu.tr

 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Sınıf Danışmanları ve Uzaktan Eğitim Sistemi Sorumluları

Bölüm/Sınıf

Adı/Soyadı

Telefon

e-mail

Bölüm Uzaktan Eğitim Sorumlusu

Arş. Gör. Özgür ÖZTÜRK

0 382 288 2495

ozgurozturk@aksaray.edu.tr

ULS 1. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Cihan AY

0 382 288 2495

cihanay@aksaray.edu.tr

ULS 2. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Cihan AY

0 382 288 2495

cihanay@aksaray.edu.tr

ULS 3. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Özgür ÖZTÜRK

0 382 288 2495

ozgurozturk@aksaray.edu.tr

ULS 4. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. İlkay ATA

0 382 288 2480

ilkayata@aksaray.edu.tr

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Sınıf Danışmanları ve Uzaktan Eğitim Sistemi Sorumluları

Bölüm/Sınıf

Adı/Soyadı

Telefon

e-mail

Bölüm Uzaktan Eğitim Sorumlusu

Arş. Gör. Semih ASARKAYA

0 382 288 2503

semihasarkaya@aksaray.edu.tr

SBKY  1. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Semih ASARKAYA

0 382 288 2503

semihasarkaya@aksaray.edu.tr

SBKY  2. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Akın DALBUDAK

0 3822822436

akindalbudak@aksaray.edu.tr

SBKY  3. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Seher ÇAKAN-   

Arş. Gör. Vildan ARMAĞAN

0 382 288 2436

0 382 288 2473

sehercakan@aksaray.edu.tr

vildanyildirim@aksaray.edu.tr

SBKY  4. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Gökçe Nur ŞAFAK

Arş. Gör. Selçuk DENEK

0 382 288 2431   

0 382 288 2480

gokcenursafak@aksaray.edu.tr

selcukdenek@aksaray.edu.tr

Uzatmalı Öğrenciler

Arş. Gör. Alper KARADEMİR

0 382 288 2484

alperkarademir@aksaray.edu.tr

 

İşletme Bölümü Sınıf Danışmanları ve Uzaktan Eğitim Sistemi Sorumluları

Bölüm/Sınıf

Adı/Soyadı

Telefon

e-mail

Bölüm Uzaktan Eğitim Sorumlusu

Arş. Gör. Derviş KOÇ

0 382 288 2460

kocdervis@gmail.com

İşletme 1. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Metin KARADEMİR

0 382 288 2481

metinkarademir@aksaray.edu.tr

İşletme 2. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Kubilayhan GÖÇ

0 382 288 2484

khangoc@aksaray.edu.tr

İşletme 3. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Cem SÜRÜCÜ

0 382 288 2456

csurucu@aksaray.edu.tr

İşletme 4. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Derviş KOÇ

0 382 288 2460

kocdervis@gmail.com

2016 Girişliler

Arş. Gör. Ebru GÜNER-

Arş. Gör.Şükriye GÜLPINAR ULAŞKIN

0 382 288 2431

0 382 288 2455

ebruguner@aksaray.edu.tr

sgulpinar@aksaray.edu.tr

2015 Girişliler

Arş. Gör. Dr. Yusuf POLAT

0 382 288 2438

yusufpolat@aksaray.edu.tr

2014 Girişliler

Arş. Gör. Dr. Şerife UĞUZ ARSU

0 382 282 2433

serifeuguz@aksaray.edu.tr

2013 Girişliler

Arş. Gör. Halit ÖZAL

0 382 288 2435

halitozal@aksaray.edu.tr

2012 ve öncesi girişliler

Arş. Gör. Dr. M. Bilgehan AYTAÇ

0 382 288 2435

bilgehanaytac@aksaray.edu.tr

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Sınıf Danışmanları ve Uzaktan Eğitim Sistemi Sorumluları

Bölüm/Sınıf

Adı/Soyadı

Telefon

e-mail

Bölüm Uzaktan Eğitim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Rahmi BAKİ

0382 288 2432

rahmi.baki@aksaray.edu.tr

Bölüm Uzaktan Eğitim Sorumlusu

Arş. Gör. Hatice BULDUK

0 382 288 2482

haticebulduk@aksaray.edu.tr

Bölüm Uzaktan Eğitim Sorumlusu

Arş. Gör. Cemil AKKAŞ

0 382 288 2454

cemilakkas@gmail.com

YBS 1. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Cemil AKKAŞ

0 382 288 2454

cemilakkas@gmail.com

YBS 2. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Hatice BULDUK

0 382 288 2482

haticebulduk@aksaray.edu.tr

YBS 3. Sınıf Danışmanı

Öğr. Gör. Zeynep AYTAÇ

0 382 288 2430

zduman@aksaray.edu.tr

YBS 4. Sınıf Danışmanı

Arş. Gör. Hatice BULDUK

0 382 288 2482

haticebulduk@aksaray.edu.tr

2017 öncesi girişliler

Arş. Gör. Cemil AKKAŞ

0 382 288 2454

cemilakkas@gmail.com