Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yaz Okulu Başvuru Sonuçları ( 4-18 Ağustos 2021)

2021 Yaz Okulu için  4-18 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan başvurular değerlendirilmiş olup Bölümlerin Yaz Okulu Komisyon kararları ve  Fakülte Yönetim Kurulu Kararı sonucunda Yaz Okulundan ders alması uygun bulunan öğrencilerin listesi ekte sunulmuştur.