Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Fakültemiz Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Fakültemiz Danışma Kurulu Toplantısı, 02.06.2022 Perşembe günü saat 14:00’da Fakültemiz konferans salonunda Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülin TABAKAN başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Dekan Yardımcılarımız, Fakülte Sekreterimiz, Bölüm Başkanlarımız, Öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz  ve Aksaray şehrinin saygın iş insanları katıldı.

Tanışma ve açılış konuşması ile başlayan, ardından  fakültemizin fiziki mekanları, personel ve öğrenci sayıları, bölümlerinizin eğitim-öğretim planları, staj- ortak eğitim programları, öğrenci toplulukları  hakkında kurul üyelerinin bilgilendirilmesi ile devam eden toplantıda, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında fakültemiz paydaşlarıyla yapılabilecek işbirlikleri ile mevcut işbirliklerinin durumu değerlendirildi. Toplantı sonunda Fakültemiz Mezunu paydaşımız  Kübra Değer’e lisans diploması takdim edildi ve toplantımız iyi dilek ve temennilerle sona erdi.