Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan Yardımcıları

 Prof. Dr. Gülin TABAKAN


 Dr. Öğr. Üyesi Ömer YAZAN