Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Misyon & Vizyon

MİSYON:

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin misyonu; tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi, girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

 

VİZYON:

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin vizyonu; üniversite-sanayi-toplum işbirliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir Fakülte olmaktır.