Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fakülte Kurulu

Başkan

Prof. Dr.

Nafiz TOK

(0382) 288 2401

İşletme Bölüm Başkanı

Doç. Dr.

Mehmet Ali AKTAŞ

(0382) 288 3931

İktisat Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

İbrahim BAKIRTAŞ

 (0382) 288 2442

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet ÖZTÜRK

 (0382) 288 2493

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

Mustafa ORAL

 (0382) 288 2481

Maliye Bölüm Başkanı

Doç. Dr.

Gülin TABAKAN

 (0382) 288 2404

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

 Zeliha SEÇKİN

 (0382) 288 2498

Seçilmiş Üye

Prof. Dr.

Nafiz TOK

(0382) 288 2401

Prof. Dr. 

Yusuf ŞAHİN

(0382) 288 2463

Prof. Dr. 

İbrahim BAKIRTAŞ

(0382) 288 2442

Doç. Dr.

Mehmet Ali AKTAŞ

 (0382) 288 3840

Doç. Dr.

Gülin TABAKAN

(0382) 288 2475

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer YAZAN

 (0382) 288 2428

Raportör

Fakülte Sekreteri

Abdulkadir SÖZCÜ

 (0382) 288 2402