Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fakülte Kurulu

Başkan

Prof. Dr.

Nafiz TOK

(0382) 288 2401

İşletme Bölüm Başkanı

Doç. Dr.

Mehmet Ali AKTAŞ

(0382) 288 3931

İktisat Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

İbrahim BAKIRTAŞ

 (0382) 288 2442

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi

Uğur YILDIZ

 (0382) 288 2439

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

Nafiz TOK

 (0382) 288 2401

Maliye Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

Gülin TABAKAN

 (0382) 288 2404

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

 Zeliha SEÇKİN

 (0382) 288 2498

Seçilmiş Üye

Prof. Dr.

Erşan SEVER

(0382) 288 2443

Prof. Dr. 

Hülya BAKIRTAŞ

(0382) 288 2499

Prof. Dr. 

İbrahim BAKIRTAŞ

(0382) 288 2442

Doç. Dr.

Mehmet Ali AKTAŞ

 (0382) 288 3840

Doç. Dr.

Mutlu UYGUN

(0382) 288 2419

Dr. Öğr. Üyesi

Oktay ALKUŞ

 (0382) 288 2468

Raportör

Fakülte Sekreteri

Yıldırım KARAKUŞ

 (0382) 288 2402