Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetişim, Kalite ve Liderlik Faaliyetleri