Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr.

Gülin TABAKAN

(0382)288 2401

Üyeler

Prof. Dr. 

Emine FIRAT

(0382) 288 2446

Prof. Dr. 

Hülya BAKIRTAŞ

(0382) 288 2499

Doç. Dr.

Melih DUMAN

(0382) 288 2452

Doç. Dr.

Mümin Atalay ÇETİN

(0382) 288 2451

Dr. Öğr. Üyesi

Oktay ALKUŞ (0382) 288 2468

Raportör

Fakülte Sekreteri

Erdem AKKOÇ

(0382) 288 2402