Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr.

Nafiz TOK

(0382)288 2401

Üyeler

Prof. Dr. 

Zeliha SEÇKİN (0382) 288 2498

Prof. Dr. 

Hülya BAKIRTAŞ

(0382) 288 2499

Prof. Dr. 

İbrahim BAKIRTAŞ

(0382) 288 2442

Doç. Dr.

Mehmet Ali AKTAŞ

(0382) 288 3840

Doç. Dr.

Emine FIRAT

(0382) 288 2446

Dr. Öğr. Üyesi

Oktay ALKUŞ (0382) 288 2468

Raportör

Fakülte Sekreteri

Fakülte Seçilmiş Senato Temsilcisi

Yıldırım KARAKUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zişan KARA

(0382) 288 2402

(0382) 288 2447