Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr.

Gülin TABAKAN

(0382)288 2401

Üyeler

Prof. Dr. 

Zeliha SEÇKİN

(0382) 288 2498

Prof. Dr. 

Hülya BAKIRTAŞ

(0382) 288 2499

Doç. Dr.

Melih DUMAN

 

Doç. Dr.

Emine FIRAT

(0382) 288 2446

Dr. Öğr. Üyesi

Oktay ALKUŞ (0382) 288 2468

Raportör

Fakülte Sekreteri

Fakülte Seçilmiş Senato Temsilcisi

Pembe ŞENER

Doç. Dr. Mümin Atalay ÇETİN

(0382) 288 2402

(0382) 288 2451