Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr.

Nafiz TOK

(0382)288 2401

Üyeler

Prof. Dr. 

Nafiz TOK(0382) 288 2401

Prof. Dr. 

Yusuf ŞAHİN

(0382) 288 2463

Prof. Dr. 

İbrahim BAKIRTAŞ

(0382) 288 2442

Doç.. Dr.

Gülin TABAKAN

(0382) 288 2475

Doç. Dr. 

Mehmet ALİ AKTAŞ

(0382) 288 3840

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer YAZAN

(0382) 288 2428

Raportör

Fakülte Sekreteri

Fakülte Seçilmiş Senato Temsilcisi

Abdulkadir SÖZCÜ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zişan KARA

(0382) 288 2402

(0382) 288 2447