Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Duyurular
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Konseyi Seçimleri doğrultusunda Fakültemiz Bölüm Öğrenci Temsilcilikleri kesin aday listesinin güncellenmiş hali aşağıda yer almaktadır: ...
25.11.2020 13:57:00
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi Seçimleri doğrultusunda Fakültemiz bölümlerine yapılmış olan Bölüm Öğrenci Temsilciliği başvuruları  19-20 Kasım 2020 tarihleri arasında alın...
23.11.2020 16:01:00
Fakültemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Ara Sınavları ödev, proje vb. uygulamalar ile yapılabileceği gibi Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) Sınav Uygulaması ile de icra edilebilecektir. Ara sınav uygulama yöntemi ilgili dersin ö...
20.11.2020 15:48:00
Üniversitemiz 2020 yılı öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi için seçim süreci başlamıştır . Üniversitemiz Senatosunun 11.11.2020 tarih ve 2020/27-19 sayılı kararı ile belirlenen seçim tak...
15.11.2020 20:51:00
Değerli Öğrencilerimiz, 19-25 Ekim 2020 Ders Ekle-Sil Haftası boyunca yapılan ders değişiklikleri (hazırlık programları dahil), 26 Ekim 2020 tarihi itibarıyla uzaktan eğitim sistemine eşitlenecektir. Bu tarihten önce ders değişiklikle...
19.10.2020 20:43:00
  Değerli Öğrencilerimiz;  2020-2021 Eğitim Öğretim yılı lisans/önlisans akademik takvimine göre ders ekleme/bırakma ve danışman onayları  19-23 Ekim 2020  tarihleri arasında yapılacaktır. Devam...
18.10.2020 23:18:00
Sevgili Öğrencilerimiz, Eğitim ve Öğretim ile ilgili soru ve sorunlarınızda öğrencisi olduğunuz bölüm (sınıf) akademik danışmanınızdan, uzaktan eğitim ile ilgili sorunlarınızda bölümünüz ve fakü...
12.10.2020 15:40:00
  Sevgili Öğrencilerimiz,    Gün içerisinde uzaktan eğitim sisteminde yaşanan sorunlardan dolayı öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin bir kısmı sisteme bağlanamamıştır. Sistemdeki sorun...
12.10.2020 15:33:00
Bölümlerimizin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Ders Programları ...
2.10.2020 21:34:00
Sevgili Öğrencilerimiz,    Üniversitemizde 2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı  12 Ekim 2020  tarihinde başlayacaktır. Öğrencilerimiz, yönetmelik, diğer mevzuatlara ve her yıl Senato tarafından belirlenen akademik takvimdeki esaslara uymak...
24.9.2020 16:51:00
Yaz okuluna giden öğrencilerin tek ders sınavları için başvurular  25 Eyl ül 2020  Cuma  günü mesai bitimine kadar  danışman öğretim elemanlarına yapılacaktır. Öğrenciler Tek Ders Sınavına başvuru için, fakültemiz web s...
24.9.2020 16:47:00
TESYEV Vakfının Devlet üniversiteleri bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden, örgün eğitime devam eden ve maddi desteğe ihtiyacı olan engell...
7.9.2020 22:00:00
2020 Yaz Okulu için 13-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan başvurular değerlendirilmiş ve bölümlerin Yaz Okulu Komisyon kararları ve  F akülte Yönetim Kurulu’nun kararı  sonucunda Yaz Okulundan ders alması uygun bulunan  öğren...
28.8.2020 15:37:00
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Çift Anadal/Yandal Başvuru Sonuçları ekte sunulmaktadır. Programa  hak kazanan öğrencilerin  15- 16 Eylül 2020  tarihleri arasında şahsen  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Rektörlük...
27.8.2020 14:16:00
2020 Yaz Okulu için 7- 13 Ağustos tarihleri arasında yapılan başvurular değerlendirilmiş ve bölümlerin Yaz Okulu Komisyon kararları ve  F akülte Yönetim Kurulu’nun kararı  sonucunda Yaz Okulundan ders alması uygun bulunan  öğrencilerin listesi...
14.8.2020 00:23:00
2020 Yaz Okulu için 28 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında yapılan başvurular değerlendirilmiş ve bölümlerin Yaz Okulu Komisyon kararları ve  F akülte Yönetim Kurulu’nun kararı  sonucunda Yaz Okulundan ders alması uygun bulunan ...
6.8.2020 16:44:00