Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mazeret Sınavı Başvuruları

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mazeretlerinden dolayı ara sınavlara giremeyen öğrencilerimizin mazeret sınavları 08-13 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek olup, mazeret sınavı notları ise 08-14 Mayıs 2023 tarihlerinde ilan edilecektir. 

Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  Madde 18/b’ye göre mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilerin mazeretlerini belgeleyerek, ara sınavların bitimini takip eden üç iş günü içinde ilgili bölümüne yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Bu kapsamda mazeret sınavı için, Aksaray Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü sayfasından temin edilecek mazeret sınavı başvuru formunun (KYS-FRM-060-Ders Mazeret Sınavı Başvuru Formu.docx) ıslak imzalı bir biçimde doldurularak başvuru yapılması gerekmektedir.