Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Akademik Personelimiz TÜBİTAK Bilim Söyleşisi Kapsamında Sunumlarını Gerçekleştirdiler

TÜBİTAK Bilim Söyleşisi kapsamında Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülin Tabakan "Doğanın Matematiği" ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Kılıç "Yapay Zeka" konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.