Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Azami Süresini Dolduran Öğrencilere Yönelik Ek Sınav Hakkında Duyuru

2022-2023 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı sonu itibariyle azami öğrenim süresini dolduran Fakültemiz öğrencilerinin hiç almadıkları dersler, devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler ve devam şartını sağlayarak başarısız oldukları dersler için 31 Temmuz-06 Ağustos 2023 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ek sınav başvurusu yapabilmeleri ile ilgili Üniversitemiz Senatosu'nun 26.07.2023 tarih ve 13/07 sayılı Senato Kurul Karar Örneği ektedir