Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsteğe Bağlı Pedagojik Formasyon Eğitimi Duyurusu

29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında; öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesi hususuna ilişkin Millî Eğitim Bakanlığının Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi olan yetkilileri ile yapılan toplantıda görüşülen hususlar ve varılan mutabakat sonucunda Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde bu alanlar için örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesine karar verilmiştir.

Pedagojik Formasyon Dersleri isteğe bağlı seçmeli derslerdir. Alınması zorunlu değildir.!

A) 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar Dönemine mahsus olmak üzere;

 

  1. Lisans öğrenimi sırasında seçmeli ders olarak alınabilecek pedagojik formasyon dersleri son sınıf (mezuniyet aşamasında olan) öğrencilerine verilecektir. Bu kapsamdaki öğrenciler kalan pedagojik formasyon derslerini 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında alabileceklerdir.
  2. Pedagojik formasyon eğitimi dersleri almak isteyen 2022-2023 Bahar Dönemi sonunda müfredatlarına göre tüm derslerini alarak; final, bütünleme ve tek ders sınavı sonu itibariyle mezuniyet aşamasında olan son sınıf öğrencilerimizin, 06.02.2023 saat 17:00’a kadar Transkript Belgesi ve Ek’te belirtilen Ön Başvuru Formunu doldurarak eğitim gördükleri Bölüm Başkanlığına, şahsen veya e-posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
  3. Başvuru alanı ve kontenjanlar İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ilgili alandaki öğretmen sayısı ve dersi verebilecek akademik öğretim elemanı sayısına göre belirleneceğinden, kontenjanların belirlenmesinde Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) baz alınacaktır. Buna göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi ilgili bölüm web sayfalarında ilan edilecektir.
  4. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin dersleri Danışmanları tarafından Ders Kayıtları döneminde ÖBS üzerinden eklenecektir.

B) 2023-2024 Eğitim-Öğretim güz yarıyılından itibaren ise; pedagojik formasyon eğitimi dersleri, formasyon eğitimi alabilecek örgün öğretim programlarındaki öğrenciler için seçmeli ders olarak üçüncü yarıyıldan itibaren verilecektir.