Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

31.10.2023 tarih ve 32355 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ilan doğrultusunda 2547 Sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Fakültemiz Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı'na 1 (bir) araştırma görevlisi alımı ile ilgili Nihai Değerlendirme Sonucu ekte yer almaktadır.

Bu ilan tebligat niteliğinde olup; adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İİBF DEKANLIK