Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Staj Uygulama Dersi Hakkında Duyuru

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar döneminde 3. sınıf öğrencilerinden ‘Staj Uygulaması’ dersini almak isteyen ve Bölümler tarafından belirlenen Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kriterini sağlayan öğrenciler için ders seçiminde izlenecek adımlar: 

1. Öğrenciler Staj Uygulaması dersini alma isteklerini ve AGNO’larını belirten dilekçelerini ilgili bölüm sekreterliğine 01 -06 Mart 2023 tarihleri arasında teslim edeceklerdir.(Dilekçe formatı ekte yer almaktadır)
2. 3. Sınıf Danışmanları bölüme gelen dilekçeleri 06-10 Mart 2023 tarihleri arasında değerlendirmeye alarak, öğrencilerin dilekçelerinde belirttiği AGNO’ların doğruluğunu teyit ederek, Staj Uygulaması dersini öğrencilerin üzerine yükleyeceklerdir.
3. Öğrenciler bölümlerinde almaları gereken müfredat dahilindeki seçmeli dersleri alıp, Staj Uygulaması dersini de AKTS limitleri dahilinde üzerlerine yükleyeceklerdir.