Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

05.12.2023 tarih ve 32390 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilan doğrultusunda 2547 Sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Fakültemiz Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı'na 1 (bir) araştırma görevlisi alımı ile ilgili Nihai Değerlendirme Sonucu ekte yer almaktadır.

Bu ilan tebligat niteliğinde olup; adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İİBF DEKANLIK