Aksaray Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fakültemiz 2023-2024 Çift Anadal - Yandal Program Kontenjanları ve Başvuru Duyurusu

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemiz Çift Anadal ve Yandal Programlarına başvurular alınacaktır. Programlara ilişkin açıklama ve bilgi içeren Başvuru Duyurusu, Kontenjanlar ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır. 

Başvuru yapmayı düşünen öğrencilerimiz;

1- Başvuru koşulları ve programlar hakkında bilgi edinmek için ekte yer alan "Başvuru Duyurusu" metnini ayrıntılı olarak incelemelidir.

2 Çift Anadal-Yandal Başvuruları kontenjanlar dahilinde sonuçlandırılacağından ilgili programların kontenjan bilgileri için  ekte yer alan "Kontenjanlar" metni incelenmelidir.

3- Gerekli şartları sağlayıp başvuru yapacak öğrencilerimiz ekte yer alan "Başvuru Formu"nu eksiksiz doldurarak formun sonunda (EKLER) başlığı altında yer alan diğer belgeler ile birlikte başvurularını aşağıda belirtilen süreler içinde başvurmak istediği programın bölüm sekreterliğine yapmalıdır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

BAŞVURU TARİHLERİ: 08-11 AĞUSTOS 2023

***Başvurular ŞAHSEN veya POSTA yoluyla çift anadal/yandal için başvurulacak ilgili bölüm sekreterliğine yapılacaktır. Posta ile yapılan başvuruların ulaşıp ulaşmamasından kurumumuz sorumlu değildir.

ÇİFT ANADAL‐YANDAL PROGRAMLARINA KABUL EDİLEN ASİL VE YEDEK ÖĞRENCİLERİN İLAN TARİHİNİN SON GÜNÜ:  25 Ağustos 2023

ÇİFT ANADAL-YANDAL ASİL ÖĞRENCİ KAYITLARI: 5-6 Eylül 2023

ÇİFT ANADAL-YANDAL YEDEK ÖĞRENCİ KAYITLARI: 8 Eylül 2023